Bilgi Bankası: Sanal Sunucu Yönetimi
Linux sanal sunucular için yapılması gereken statik MAC adres kaydı
Posted by DorukNet Online Destek Sistemi on 27 June 2011 11:33 AM

DorukCloud yönetim paneli üzerinden Linux sanal sunucu kurulumları sırasında dinamik olarak tanımlanan MAC kaydı, sanal sunucunun Cloud içinde farklı bir fiziksel node’a geçiş yapması sonrası değişebilmektedir. Linux sunucuların network ayarlarında statik olarak tanımlanan MAC adres kaydı, değişim sonrası yeni atanan MAC adresiyle aynı olmadığı için network bağlantısında kesintiye neden olmaktadır. Bunu engellemek için sunucu kurulumu sonrası sunucuya atanan MAC adresini /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ya da /etc/network/interfaces altından öğrenerek, bu değerin, kontrol panel üzerinden “Statik MAC Adresi” tanımlama kısmına girilmesi gerekecektir. Bu sayede, fiziksel node değişimleri sonrası network problemi yaşanmamış olacaktır.