Bilgi Bankası: ASP Hosting
ASP sayfamda ASPEmail komponentini nasıl kullanabilirim?
Posted by Cengiz Yazgan (DorukNet) on 23 September 2008 02:04 PM

ASP sayfalarınızda ASPEmail kullanarak mail gönderimi yapabilmek için aşağıdaki örnek kodu inceleyebilirsiniz.

<%

Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender")

Mail.Host = "smtp.doruk.net.tr"

Mail.From = "xxx@alanadi"

Mail.FromName = "xxx@alanadi"

Mail.AddAddress " xxx@alanadi"

Mail.AddCc ""

Mail.AddBcc ""

'Mail.AddAttachment Server.MapPath("dosyalar/dosyam.txt")

Mail.Subject = "AspEmail Test"

Mail.IsHTML = True

Mail.Body = "Merhaba,<br>Bu benim ilk mailim"

 

On Error Resume Next

Mail.Send

 

If Err <> 0 Then

  Response.Write "Bir Hata Oluştu: " & Err.Description

End If

%>

(582 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
Resim Doğrulama 
 
Lütfen alttaki resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu özellik otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için uygulanmaktadır.