Bilgi Bankası: Linux
Apache Kurulumu
Posted by Veri Merkezi Operasyonları(287) on 02 February 2015 03:15 PM

Apache Nedir?

Unix, GNU, FreeBSD, Linux, Solaris, Novell NetWare, Mac OS X, Microsoft Windows, OS/2, TPF, ve eComStation işletim sistemleri üzerinde çalışabilen ve dünya üzerinde çok kullanılan web sunucularından biridir. Apache web server ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten erişebilirsiniz.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Sunucusu

Bu makalede CentOS 6.6 üzerinde Apache Web Server kurulumu anlatılmaktadır. Diğer Centos Linux sürümleri üzerinde de Apache Web Server kurulumu benzerlik göstermektedir.

Kurulum için aşağıdaki komutları sırasıyla kullanabilirsiniz.

yum install httpd -y

# Apache Web Sunucusunu başlatmak için

service httpd start

# Sunucu açılışında ilgili servisin start durumda otomatik olarak başlaması için

chkconfig httpd on

# Websayfalarınızın yayınlanacağı dizinin oluşturulması

mkdir -p mkdir /var/www/vhosts/domainAdiniz1.com/httpdocs

# DocumentRoot 'un değiştirilmesi

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

# Bul + Değiştir

#DocumentRoot "/var/www/html"

DocumentRoot "/var/www/vhosts"

# VirtualHost Tanımları

vi /etc/httpd/conf.d/vhosts.conf

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/html/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@domainAdınız1.com
DocumentRoot /var/www/vhosts/domainAdınız1.com/httpdocs/
ServerName domainAdınız1.com
ServerAlias www.domainAdınız1.com
ErrorLog logs/domainAdınız1.com-error_log
CustomLog logs/domainAdınız1.com-access_log common
</VirtualHost> 

# Birden fazla alan adına VirtualHost tanımlaması için " /etc/httpd/conf.d/vhosts.conf " dosyasının en alt satırına domainAdiniz1.com için olan satırları diğer domain adınız için düzenleyerek ekleyebilirsiniz.

(1 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
Resim Doğrulama 
 
Lütfen alttaki resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu özellik otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için uygulanmaktadır.