Bilgi Bankası: Windows
MailEnable Server - SMTP 587 Port Değişikliği
Posted by Veri Merkezi Operasyonları(287) on 16 February 2015 04:54 PM

MailEnable Server - SMTP 587 Port Değişikliği

SPAM e-posta gönderimini azaltmak maksadıyla SMTP servisi standart olarak TCP 25 Portu yerine TCP 587 Port'undan gönderilmeye başlanmıştır.  

Bu nedenle aşağıdaki adımlarla MailEnable Sunucu üzerinde SMTP için alternatif olarak TCP 587 Port Değişikliği yapılabilir.

Mail sunucu yönetimi için Başlat Menüsünden " MailEnable " aratınız.

CTRL + ESC tuşlayarak veya Windows tuşuna tıklayarak Başlat menüsü ekranını açabilirsiniz.

http://support.microsoft.com/kb/126449/tr

Açılan sayfada Servers başlığı altındaki menülerden sırasıyla " localhost " altındaki Services and Connectors altında bulunan SMTP kategorisine sağ click , Properties 'e tıklayınız.

General tab'ındaki Default Mail Domain Name alanına domain adınızı FQDN formatında (subdomain ile birlikte) tanımlayınız.

Inbound tab'ına tıklayınız. Port Settings başlığı karşısındaki " Settings "e tıklayınız.

Submission Port altındaki  Listen on alternate port 'u Yeni SMTP Portu olarak tanımlayınız.

Apply'e tıklayarak değişikliği onaylayınız.

Services and Connectors altında bulunan SMTP kategorisine sağ click STOP ve START butonlarına SMTP servisini yeniden başlatınız.

Aşağıdaki adımlarla Windows Sunucunuz üzerinde netstat komutuyla Yeni SMTP Port 'unun ( TCP 587 ) sunucunuzda dinleniyor olduğunu görebilirsiniz.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/225/43/network-istatistikleri-gorntleme-netstat

netstat -na    |  more 

SMTP Port 'u değişikliğinin neden yapıldığı ve Outlook,Outlook Express gibi e-posta yazılımlarında bu konuyla ilgili yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki dökümantasyonu inceleyebilirsiniz.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/List/Index/5/trk-telekom-25-port-engelleme-587ye-geci

Aşağıdaki adımlarla Windows 2012 Server üzerinde MailEnable Server kurulumu gerçekleştirilebilmektedir.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/236/43/mail-server-kurulumu-mailenable

(7 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil