Bilgi Bankası: Windows
Mail Servisinin WebsitePanel ile İlişkilendirilmesi
Posted by Veri Merkezi Operasyonları(287) on 01 April 2015 05:57 PM

WebsitePanel Nedir?
Websitepanel, ASP.Net yazılım dili ile Orchardproject tarafından hazırlanmış bir hosting yönetim panelidir. WebsitePanel server üzerinden Web, FTP, MySQL, MSSQL, E-Posta, DNS servislerini yönetebileceğiniz , HyperV ve System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SCVMM) yönetimi yapabileceğiniz ücretsiz bir hosting kontrol paneldir. WebsitePanel hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki dökümantasyonu incelemenizi öneririz.

WebsitePanel Kurulumu (Standalone Server & Windows Server 2012)
http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/274/43/websitepanel-kurulumu-standalone-server--windows-server-2012

WebsitePanel Yönetim İşlemleri (Servis & Hosting)
http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/275/43/websitepanel-yonetim-lemleri-servis--hosting

Bu yazıda Windows Server 2012 ve WebsitePanel ile SmarterMail Serverin ilişkilendirme anlatılmaktadır. Benzer şekilde WebsitePanel ile MailEnable ve HmailServer ilişkilendirmesi de bu dökümana birebir aynı yapılabilir. Dökümana başlamadan önce aşağıdaki adresteki SmarterMail ve MailEnable Server kurulum makalesini incelemenizi öneririz.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/273/43/smartermail-server-kurulumu-smartermail-13--windows-2012

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/236/43/mail-server-kurulumu-mailenable

Windows Server üzerinde çalışan herhangi bir servisin ( FTP, E-Posta, MySQL vb) WebsitePanel ile ilişkilendirilmesi için 3 ayrı işlem yapılmalıdır.

1) Servisin "Servers" olarak eklenmesi
2) Servisin "Virtual Servers" olarak eklenmesi
3) Servisin "Hosting Plan" a eklenmesi

# Mail Servisin "Servers" Olarak Eklenmesi

WebsitePanel'e erişim sağlayarak http://External_IPniz:9001/ >> Configuraton >> Servers  menüsüne tıklayınız.

Görüldüğü üzere " My Server " içerisinde tanımlı 4 ayrı servis bulunmaktadır. Yeni Servis tanımlandığı bu değerin değiştiği/arttığı görülmelidir. My Server 'e tıklayarak ilgili servislerin içerisine giriniz. 

Kurulmak istenen servis adını ilgili ekrandan bularak " Add " e tıklayınız.  Tarafımızdan yapılan örneklendirme Mail Servisi için yapılmaktadır. Alternatif bir servis kurulmak isteniyorsa ilgili ekrandan seçilerek kurulabilmektedir.

İlgili ekranda daha önceden ekli olan WEBOS gibi kategoriler'de servisin sürümü hakkında bilgi verildiğini görüntüleyebilirsiniz. Dolayısıyla ekli olan servisle , ekli olmayan servis bu şekilde ayırt edilebilmektedir.  

Görüldüğü üzere Mail Servisi henüz ekli değildir.

İlgili ekranda Windows Server 2012 sunucuda kurulu olan Mail Sunucusu  " Service Provider " alanından Server sürümü seçilmelidir. ( Hmail, Mailenable, SmarterMail vb. )

Add Service 'e tıklayarak ilgili servisi WebsitePanel'deki " My Server " alanına ekleyiniz. Eğer sunucunuzda farklı bir sürümde veya farklı bir Mail Sunucusu (Mailenable, Hmail vb.) yapılacak işlemler birebir aynıdır. 

Update 'e tıklayarak işlemi devam ettiriniz. Buraya kadar olan kısım servisin eklenmesi için ilk aşamadır. 

Servisin WebsitePanel ile ilişkilendirilmesi için diğer seçenekleri aşağıdaki gibi uygulayınız.

# Mail Servisin "Virtual Servers" Olarak Eklenmesi

WebsitePanel'e erişim sağlayarak http://External_IPniz:9001/ >> Configuraton >> Virtual Servers  menüsüne tıklayınız.

İlgili sayfada My Server Resources (Server Name) 'e dahil edilmiş 4 servisin bulunduğu görülmektedir. My Server 'de yapılan işlemin benzeri Virtual Servers 'de de yapılmalı yeni servis eklenmelidir.

My Server Resources 'de Mail Servisi henüz ekli olmadığı için OS, WEB kategorilerindeki gibi açıklama henüz bulunmamaktadır. Yeni servis eklemek için " Add Services "e tıklayınız.

Açılan sayfada eklemek için ok ile gösterilen alandan işaretleyiniz.

Servis ekli durumda olduğu için OS, WEB kategorilerindeki gibi açıklama satırı ekli durumdadır. Dolayısıyla ekli olan servisle , olmayan servis  bu şekilde ayırt edilmektedir. Değişikliği kaydetmek için " Update "e tıklayınız.

Görüldüğü üzere My Server Resources 'te servis sayısı 4 'ten  5 'e yükselmiş durumdadır.

Son olarak " Hosting Plan "a veya birden fazla varsa Hosting Planlara Yeni eklenen servisin ( FTP, E-Posta vb.) eklemesi gerekmektedir.

# Servisin "Hosting Plan"a Eklenmesi

WebsitePanel'e erişim sağlayarak http://External_IPniz:9001/ >> Account Menü altındaki " Hosting Plans "a tıklayınız.

İlgili alandan mevcut hosting planları görüntüleyebilir veya yeni hosting plan eklenebilmektedir. Tarafımızdan yapılan örneklendirmede tek bir Plan bulunduğu için ilgili plan adına tıklayarak Yeni Servisi bu plana dolayısıyla bu planı kullanan websayfalarına eklemiş olmaktayız.

Hosting Plan adınızı seçtiğinizde sayfanın alt kısımlarında diğer servisler ile ilgili alanları bulunuz. 

İlgili ekran görüntüsünde bu plan için websayfalarına kaç adet Mail hesabı tanımlanabileceği tanımlanmalıdır. Bir websayfası için belirli bir sayıda örneğin 100 veya daha fazla sayıda Mail hesabı tanımlanabileceği gibi bu limit kaldırılmak isteniyorsa Unlimited seçilebilir. Tarafımızdan yapılan örneklendirmede Unlimited Mail Account seçilmektedir. 

Mail Accounts " Unlimited " veya spesifik olarak bir sayı seçildiğinde değişikliği kayıt etmek için "Save " e tıklayınız.

Bu değişiklik sonrasında işlem yapılan hosting plan adını kullanan ( örneğin Hosting Plan 1 ) websayfalarında " Mail " menüsü eklenmiş olacaktır. Talebiniz halinde ilgili menüyü kullanarak yeni e-posta oluşturabilir veya e-posta yönetim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

(0 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil