Bilgi Bankası: Linux
osTicket Kurulumu (osTicket v1.9.6 & CentOS 6.6)
Posted by Veri Merkezi Operasyonları(287) on 03 April 2015 10:52 AM

osTicket Nedir?
osTicket açık kaynak, web tabanlı kolay kullanıma sahip kullanıcılarınız için bir ticket (Destek) sistemidir. Bu yazıda Linux CentOS 6.6 üzerinde osTicket v1.9.6 kurulumu anlatılmaktadır. osTicket destek sistemi için sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

# osTicket Sistem Gereksinimleri

Apache Webserver
PHP 5.3 ve üstü
mysqli PHP eklentisi
PHP gd eklentisi
gettext PHP eklentisi
PHP imap eklentisi
PHP json eklentisi
PHP mbstring eklentisi
PHP xml eklentisi
MySQL Database server 5.0 ve üstü

osTicket kurulum öncesinde Linux sunucunuzda eğer güncelleme bulunuyorsa güncellemeleri yüklemenizi ve aşağıdaki uygulamaların sisteminizde yüklemenizi öneririz.

yum update -y
yum install unzip wget -y

# Apache WEB Server Kurulumu

osTicket sisteminde kullanmak üzere aşağıdaki adımlarla Apache Web Server kurulumunu gerçekleştiriniz.

yum install httpd -y
chkconfig --levels 235 httpd on
service httpd start

osTicket sistem gereksinimlerinde belirtmiş olduğumuz PHP paketlerinin kurulumu için aşağıdaki komutu sunucunuzda çalıştırınız.

yum install php php-{cli,common,gd,mysql,imap,mbstring,xml} -y
service httpd restart

# MySQL Database Server Kurulumu

osTicket sisteminde kullanmak üzere aşağıdaki adımlarla MySQL Database Server kurulumunu gerçekleştiriniz.

yum install mysql mysql-server -y
chkconfig --levels 235 mysqld on
service mysqld start

mysql_secure_installation

Set root password? [Y/n] Y
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

# osTicket Kurulumu

wget http://osticket.com/sites/default/files/download/osTicket-v1.9.2.zip -P /var/www/html/

unzip -d /var/www/html/ /var/www/html/osTicket-v1.9.2.zip
mv -v /var/www/html/{upload,ticket}
cp -v /var/www/html/ticket/include/{ost-sampleconfig.php,ost-config.php}
chmod 0666 /var/www/html/ticket/include/ost-config.php

osTicket için MySQL database ve database kullanıcısı oluşturmak için aşağıdaki komutları sunucunuzda çalıştırınız.

mysql -uroot -p
create database databaseAdi;
grant all on databaseAdi.* to dbUser@localhost identified by 'DB_Şifrenizi_Buraya_Yazın';
flush privileges;
\q

Aşağıdaki adreste gösterilen adımlarla Azure Pack platformundaki External IP adresinizi görüntüleyebilirsiniz.
http://destek.doruk.net.tr/staff/index.php?/Knowledgebase/ViewKnowledgebase/Article/209/42

External IP adresinizi kullanarak osTicket kurulumunu tamamlayınız.

http://External_IPniz/ticket/setup/

İlgili adresten erişim sağladığınızda Continue 'e tıklayarak kurulumu devam ettiriniz. 

osTicket kurulumu için System Settings alanında Destek Sistemi İsmi ve varsayılan e-posta adresi bilgisini, Admin User alanında osTicket sistemi için yönetici Ad, Soyad, E-Posta, Kullanıcı adı ve Parola bilgisini tanımlayınız. 

Database Settings alanından az önce komut satırıyla MySQL database ve database kullanıcısı oluşturduğunuz bilgileri tanımlayınız.

İlgili alanlara oluşturduğunuz sisteme ait doğru bilgileri tanımlayarak " Install Now " menüsüne tıklayınız.

osTicket kurulumu tamamlandı. Your osTicket URL adresinden kullanıcılarınız yeni ticket oluşturabilir, Your Staff Control Panel adresinden osTicket Sisteminin yönetim işlemlerini yapabilir, kullanıcılarınız tarafından oluşturulan ticket'ları yanıtlayabilir, Knowledgebase (Bilgi Bankası) oluşturabilirsiniz.

Kurulum sonrasında " ost-config.php " dosya izinlerini güncelleyin ve " install.php " dosyasını sisteminizden kaldırınız.

chmod 0664 /var/www/html/ticket/include/ost-config.php

rm -fv /var/www/html/ticket/setup/install.php

Your Staff Control Panel erişim sayfası 

Kullanıcılarınız Your osTicket URL adresinden " Open a New Ticket " e tıklayarak yeni destek talebini aşağıdaki adımlarla oluşturabilmektedir. 

Eğer kullanıcılarınız tarafından osTicket sistemine daha önceden bir destek talebi oluşturulduysa bu durumda " Sign In " e tıklayarak eski taleplerini görebilir veya yeni destek talebi oluşturabilmektedir.

Açılan sayfada Help Topic, E-Posta, Full Name ( Ad Soyad ) , Issue Summary ( Konu ) , Issue Details ( Ticket Açıklaması ) gibi zorunlu alanları doldurarak " Create Ticket " e tıklayarak yeni Ticket (Desktek Talebi) oluşturabilirsiniz.  

Eğer destek taleplerinizde ekli dosya ( hata kodu, ekran görüntüsü, dosya vb) eklemek gerekiyorsa Choose File alanından ilgili dosyayı destek sistemine yükleyebilirsiniz.

Check Ticket Status alanından daha önceden oluşturduğunuz destek talebinin durumunu kontrol edebilirsiniz.

 

(3 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
Resim Doğrulama 
 
Lütfen alttaki resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu özellik otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için uygulanmaktadır.