Bilgi Bankası: Windows
Windows Server Parola Sıfırmala (Password Recovery)
Posted by Veri Merkezi Operasyonları(287) on 29 July 2015 04:20 PM

Windows sunucularında tanımlanan kullanıcı hesabının parolası unutulması halinde unutulan parolanın geri almanısı veya sıfırlamanızı sağlayacak birkaç yöntem vardır. Bu yazıda Windows kurulum CD'si kullanılarak Windows Kullanıcı Parolasının sıfırlanması anlatılmaktadır.  Aşağıdaki adımlarla mevcut parolanızı sıfırlayabilirsiniz. Bu işlem Azure Pack, DorukCloud , Fiziksel vb. tüm platformlarda yapılabilmektedir.

Windows Server 'i CD 'den boot ediniz ( Windows Server .iso üzerinden )

İlgili ekranda Tarih ve Klavye formatını seçiniz.

Klavye ve tarih formatı seçildiğinde "Next" e tıklayarak kurulumu ilerletiniz.

Açılan sayfada "Repair your computer" e tıklayınız.

Açılan sayfada "Troubleshoot" e  tıklayınız.

Açılan sayfada "Command Prompt" a tıklayınız.

Açılan sayfada yapılması gereken iki ayrı işlem bulunmaktadır. 

1) Windows\System32 dizini içerisindeki "Utiman.exe" dosyasının ismini değiştiriniz. ( Sunucunuzda Windows 'un kurulu olduğu dizin örnekteki ile farklılık gösterebilir ancak ilgili partition 'a ( C: , D:  vb.) eriştikten sonra komutlar aynıdır.

2) Yukarıdaki işlem yapıldığında "cmd.exe" olan mevcut dosyanın adını "utilman.exe" olarak güncelleyiniz.

Yukarıdaki komutla Windows\System32 dizini içerisindeki "Utilman.exe" dosyasını değiştiriniz. (Sunucunuzda Windows 'un bulunduğu dizin farklık gösterebilir)

Yukarıdaki komutla Windows\System32 dizini içerisindeki "cmd.exe" uygulamasını "utilman.exe" ismiyle kopyalayınız.(Sunucunuzda Windows 'un bulunduğu dizin farklık gösterebilir)

Bu işlemler sonrasında sunucunuzu "Restart" ediniz. Tarafımızdan kurulum yapılmayacağı için Windows CD'si ile yapılacak farklı bir işlem bulunmamaktadır.

Sunucunuza Login olunuz.

Açılan sayfada Kullanıcı Adı veya Parola login ekranından değil , sayfanın sol altındaki Logo 'dan komut satırına erişiniz.

İlgili ekranda " net user " komutuyla sunucudaki mevcut Kullanıcıları listeleyebilirsiniz. Bu işlem sonrasında ilgili ekranda görüntüleyeceğiniz kullanıcılardan birini veya birkaçının parolasını güncelleyebilirsiniz.

"net user KullanıcıAdınız  Parolanız" komutuyla erişim sağlayamadığınız kullanıcının Yeni parolasını tanımlayabilirsiniz. 

İlgili ekrandan yalnızca parola değişikliği değil, kulanıcı ile ilgili diğer işlemler de yapılabilmektedir. " net user " ile ilgili diğer detaylar için aşağıdaki adresi inceleyebilirsiniz.

https://support.microsoft.com/en-us/kb/251394

net user komutuyla parola değişikliği sonrasında karşılaşılacak ekran aşağıdaki gibidir.

Bu mesajdan sonra Yeni parolanızla sunucunuza direkt konsol veya RDP erişimi sağlayabilir ve hizmetlerinizi yönetebilirsiniz.

(1 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil