Bilgi Bankası: Acronis BaaS
Backup Planı Oluşturma (Dosya/Klasor, Partition, Tüm Makine ve Sistem Durumu Yedekleme)
Posted by Veri Merkezi Operasyonları(287) on 17 October 2015 02:42 PM

Acronis AnyData Engine üzerinde eklemiş olduğunuz sunucuları (Windows/Linux veya MacOS) manuel olarak dilediğiniz zamanlarda yedekleyebileceğiniz gibi bu işlemi talep ederseniz zamanlanmış görev oluşturarak belirli periyotlarla (Haftanın belirli günleri, her gün, sadece hafta sonu vb.) otomatik olarak yedekleyebilirsiniz.

Acronis AnyData Engine üzerinde yanlızca manuel/otomaik olarak yedek alma ya da ihtiyaç halinde yedekten geri dönme işlemleri değil mevcut yedeklerinizin ne kadar süre ile saklanacağı ve yedeklerinizin nerede saklanacağı tanımlanabilmektedir.

# Yedeklerinizin Saklanma Süresi ve Adedi

- Yedeklerinizin ne kadar süreyle korunacağı "Aylık, Haftalık, Günlük" olarak sınırlandırılabilir. Bu durumda "By Backup Age" seçeneği kullanılmalıdır.

- Talep ederseniz maksimum yedek alınma sayısı ile sınırlandırma da yapılabilir. Buna göre "Maximum number of backups" seçeneği seçildiğinde örneğin son 10 adet yedek korunarak daha eski yedekleriniz sistemden kaldırılabilir.

- Eğer Yedekleriniz sizin için çok önemliyse ve hangi yedeğe ne kadar sonra ihtiyacınızın bulunduğu tam olarak bilinmiyorsa bu durumda " Keep backup indefinitely " özelliği kullanılabilir.

# Yedeklerinizin Saklanacağı Alanın Belirlenmesi

Acronis AnyData Engine ile DorukNet Cloud Storage alanına (Önerilen), Yerel Klasöre, Network üzerinden Samba vb. bir alana verilerinizi yedekleyebilirsiniz.

Cloud Storage: DorukNet tarafından Acronis BaaS servisi için oluşturulan Storage sunucusudur.

Local Folder: (Yerel Klasör): Yedek alınan sunucuyu kendi üzerindeki farklı bir klasöre (Aynı ya da farklı partition olabilir) yedeklenmesidir ancak sunucunuza erişimde bir network problemi ya da işletim sisteminden kaynaklı problemler yaşandığında yedekleriniz Cloud storage 'de olduğu gibi sorunsuz restore yapılamayabilir. Bu nedenle Cloud Storage göre diğer metodlardan daha kullanışlıdır.

Network Folder: Yedeklerin saklanmasındaki diğer bir yöntem de Network Folder'dir ancak bu da Local Folder'de olduğu gibi DorukNet ya da Acronis 'in doğrudan yönetiminde olmayan bir ağ üzerinden dosya paylaşım havuzu olduğu için network ya da işletim sistemi kaynaklı bir problem yaşanması durumunda SAMBA sunucunuza bağlantı olmadığında ya da erişimin sınırlı olduğu durumlarda backup/restore işleminiz Cloud Storage 'e göre bu yöntem de daha az kullanışlıdır.

 # Yedek Alma Yöntemi

Acronis AnyData Engine ile sunucunun tamamı (Entire Machine), ilgili sunucudaki belirli bir disk (Disk/Volumes) , belirli bir klasör/dosya (Files/Folder), sistem durumu (System state) yedeklenebilmektedir.

Aşağıdaki adımlarla Acronis BaaS servisi için Servis Kullanıcı ve Yedekleme Hesabı oluşturabilirsiniz
http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/325/49/acronis-baas-icin-servis-kullancs-ekleme

Yedekleme hesabınızı kullanarak aşağıdaki adımlarla ihtiyacınıza göre Backup Plan oluşturabilirsiniz.

Bu dökümanda Files/Folder yöntemi ile Cloud Storage üzerinde korunacak Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri saat 02.00 de çalışacak bir Backup Plan oluşturulacaktır. Benzer şekilde aynı alandan Günlük , Saatlik , Haftalık, Aylık yedek alma planı oluşturulabilmektedir.

İlgili sunucunun üzerine tıkladığınızda ekranın sağında yeni kolon açılacaktır. Buradaki menülerden ;

Backup (Yedekleme): Yedek Alabilir / eğer henüz oluşturulan bir plan yoksa plan yaratabilirsiniz.

Restore (Kurtarma): Daha önceden yedeklenmiş olan verilerinizi Acronis AnyData Engine kullanarak geri kurtarabilirsiniz.

Overview (Genel Görünüm) : Acronis BaaS sistine ekli olan sunucu hakkında bilgi alabilirsiniz ( IP adresi, İşletim Sistemi, CPU, RAM vb.)

Activities (Etkinlikler) : Belirli bir zaman dilimine ait (Son 24 saat, haftalık, aylık vb.) işlem detaylarını, aktiviteleri görüntüleyebilirsiniz.

Delete (Sil) : Acronis BaaS sistemine kayıt edilmiş olan ilgili sunucuyu silebilirsiniz.

Add (Ekle) : Yeni makine eklemek için ilgili sunucunun işletim sistemine ve mimariye uygun Backup Agent download linkini ilgili alandan temin edebilirsiniz.

Bu dökümanda Acronis Backup servisi bir plan yaratılacaktır. Bu nedenle " Backup (Yedekleme) " a tıklıyoruz. Açılan sayfada ekran görüntülerini takip ederek Yeni Backup Planı oluşturulabilmektedir.

Açılan sayfada yeni oluşturulacak olan Backup Planı ile ilgili ayarlar yapılandırılmalıdır.

New backup plan : Yeni backup planı için özel isimdir. Plan oluşturma tamamlandığında mevcut plan ismi değiştirilmektedir. Yedekleme sisteminde birden fazla plan oluşturulabildiği için farklı planlara ayırt edici özel isimler oluşturmanızı öneririz.

WHAT TO BACKUP UP (Yedeklenecek Öğe) : Yedek alma yöntemidir. Aşağıdaki türlerde alternatif yöntemlerle yedek alınabilir.

* Entire machine (Makinanın tamamı) : Sunucunun tamamının yedeklenmesi (bütün makine)

* Disk/volumes (Diskler/birimler) : Yedek alınan sunucunun belirli bir disk'inin yedeklenmesidir

* Files/Folders (Dosyalar/klasörler) : Yedek alınan sunucunun içerisinde özel olarak belirlenen dosya/klasör ve alt klasörlerin yedeklenmesidir.

* System state (Sistem durumu) : Sistemin durumunu yedeklemek için alınan yedektir.

WHERE TO BACK UP (Yedekleme Yeri) : Yedeklemenin nereye yapılacağının tanımlandığı alandır. Bu alanda 3 farklı yapı kullanılabilir ancak önerilen verilerinizin " Cloud Storage " de kalmasıdır.

* Cloud Storage (Bulut Depolama ) (Önerilen) : Verilerin DorukNet'e ait cloud yapısında korunmasıdır.

* Local folders (Yerel klasörler) : Yedeklerin , yedek alınan aynı sunucuda saklanabilmesidir. Bu yöntem önerilmemektedir.

* Network folder (Ağ klasörü) : Yedeklerin SAMBA vb. farklı sunucuya network üzerinden eklenmesi durumudur. Bu yöntem önerilmemektedir.

Yedeklerinizin alınması için yukarıda belirtilen başlıkların tarafınızdan Plan oluşturmak için bir en az kez tanımlanması gerekiyor. Talep ederseniz ilgili Planı daha sonradan da değiştirebilir, silebilir ya da ihtiyaç bulunuyorsa farklı planlar oluşturabilirsiniz.

Bu dökümanda " Files/folder (Dosyalar/klasörler) " seçeneği ile veri yedeklemesi örneklendirilmektedir. İhtiyaç halinde diğer yöntemleri kullanabilirsiniz.

Files/folder (Dosyalar/klasörler) " yedeklemesi yapıldığında " ITEMS TO BACK UP (Yedeklenecek Öğeler )" alanından yedeklenen sunucudaki ilgili Partition ve dosya yolunu seçmelisiniz. 

Açılan sayfada partition ve path 'i (+) simgelerine tıklayarak bulabilirsiniz.

Bu örnekte Windows Server üzerinde C: dizinindeki " Program Files " klasörleri ve alt klasörleri yedeklenmektedir. İlgili alandan yedeklemek istediğiniz klasör/dosyaları ve partition 'u seçiniz.

Bu işlem sonrasında yapılan işlemi onaylayarak bir sonraki adıma geçebilmek için " DONE (BİTTİ) " simgesine tıklayınız.

Bir sonraki aşamada daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi yedeklerin saklanacağı platform seçimi yapılmalıdır. Burada Cloud Storage (Bulut Depolaması) seçilmelidir.

 

Seçim yapıldığında işlemi onaylamak için " DONE (BİTTİ) " simgesine tekrar tıklayınız.

Bir sonraki aşama periyodik yedeklerin zamanlanmasının yapıldığı alandır. İlgili ayarları gerçekleştirmek için belirtilen alana tıklayınız.

SCHEDULE (Zamanlama)

Buradaki alanlarda görüldüğü gibi yedekler Monthly (Aylık) , Weekly (Haftalık) , Daily (Günlük), Hourly (Saatlik) olarak alınabilir.

Eğer her gün yedek alınması talep ediliyorsa " run every day (her gün çalıştır) " seçeneği işaretlenebilir. Bu örnekte spesifik olarak " Pazartesi , Çarşamba ve Cuma " günleri yedek alınması örneklendirilmektedir.

İlgili alanlarda belirtilen " Start backup at (Şu saatte başlat) " alanı yedeklerin alınmaya başlangıç saatidir.  Burada " AM " öğleden önceki saat dilimlerini , " PM " öğleden sonraki saat dilimlerini temsil etmektedir.

Türkçe browser kullanmanız halinde AM, PM gibi zaman dilimleri bulunmayabilir.

Bu örnekte haftanın belirli günleri için Weekly(Haftalık)  seçiyoruz. Açılan sayfadaki uygun günleri ve saati seçerek " DONE (BİTTİ) " simgesine tıklayınız.

Bir sonraki aşama alınan yedeklerin ne kadar süre saklanacağının belirlendiği alandır. Ayarları tanımlamak için ilgili satıra tıklayınız.

HOW LONG TO KEEP (Yedekleme Ne Kadar Saklanır) :

Açılan sayfadaki yedek saklama süresi veya metodları seçilmelidir.

* By backup age (Yedekleme yaşına göre) : yedeklerin saklanma süresidir (Ay, hafta olarak belirtilebilir ) , 

* By Number of backups (Yedekleme sayısına göre) : Yedek saklama metodu olarak süre değil " sayı " ile sınırlandırılmasıdır. Örneğin son 10 adet yedeğin saklanması vb.

* Keep backups indefinitely (Yedeklemeleri süresiz olarak koru) : Yedeklerin hiçbir zaman silinmemesi ( Backup disk limiti aşım olana kadar ) özelliğidir. Eğer hangi yedeğin ne kadar süre ihtiyaç olduğu bilinmiyorsa seçilebilir ancak disk kullanımının kontrolsüz büyümesine neden olabileceği için önerilmemektedir.

Bu dökümanda " HOW MANY TO KEEP (Yedekleme sayısına göre) " özelliği süre olarak değil sayı olarak örneğin " 10 adet " olarak saklanması örneklendirilmiştir. İhtiyaç halinde diğer yöntemleri ilgili alandan seçebilirsiniz. HOW LONG TO KEEP (Yedekleme Ne Kadar Saklanır)  alanından ilgili ayarlar tanımlandığında DONE (BİTTİ) " simgesine tıklayınız.

ENCRYPTION (Şifreleme) :

Acronis AnyData Engine ile yedeklenmekte olan verileriniz için eğer şirketiniz yasal düzenlemelere tabiyse ya da yedeklenen verileriniz için ekstra güvenlik uygulamak istiyorsanız ENCRYPTION (Şifreleme) alanından yedeklerinizi şifrelenmiş olarak saklayabilirsiniz. 

Açılan sayfada "Yedekleri şifrele (Encrypt backups) alanından yedeklemeyi Yes / No (Evet / Hayır) seçeneklerine tıklayarak Aktif ya da Pasif duruma getirebilirsiniz.

Yedekleri şifrele (Encrypt backups) özelliği aktif edildiğinde bu yedekleme için bir Parola (Password) tanımlanmalıdır. 

Password (Parola)

Confirm the password (Parola tekrarı)

İlgili alanda tanımlı parolanızı kaybetmeniz halinde şifrelenmiş yedeklerin geri kurtarılmasının mümkün olmadığını bilmenizi isteriz. Bu nedenle ilgili özelliği aktif etmeyiniz ya da şifreleme zorunlu durumdaysa bu alana tanımlı parolayı mutlaka not alınız.

Son olarak " AES 256 , 192 ve 128 " gibi şifreleme standartlarından herhangi birini seçmeniz ve DONE (Bitti) seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. 

Değişiklikleri  kayıt etmek için " APPLY (Uygula) " seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada " Backup plan name (Yedekleme Plan Adı) " penceresine mevcut planı tanımlamak ve diğer planlardan ayırmak için özel bir isim vermenizi öneririz.

Backup Plan ismini tanımladığınızda ilgili yedeğin zamanlaması geldiğinde otomatik olarak başlayacaktır ancak talep ederseniz yedeklemeyi manuel olarak şu an " RUN NOW " simgesine tıklayarak başlatabilirsiniz

Yedek alınma sırasında aşağıdaki alandan Backup işleminin ilerleme oranını % olarak görüntüleyebilirsiniz.

Yedekleme "başarıyla" tamamlandığında " Backup succeeded (Yedekleme Başarılı) " mesajı ve yedeklemenin ne zaman sonra erdiği tarih / saat / dakika olarak belirtilmektedir.

(3 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
Resim Doğrulama 
 
Lütfen alttaki resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu özellik otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için uygulanmaktadır.