Bilgi Bankası: Acronis BaaS
SQL Veritabanının Yerel Klasöre Yedeklenmesi
Posted by Veri Merkezi Operasyonları(287) on 04 November 2015 03:15 PM

Microsoft SQL Veritabanının Yerel Klasöre (Local Folders) Yedeklenmesi

Acronis Backup Agent kurulu Microsoft SQL sunucunuz için aşağıdaki adımlarla Backup Planı oluşturabilir ve mevcut MSSQL veritabanlarınızı yedekleyebilirsiniz.

Acronis AnyData Engine ile desteklenen Microsoft SQL Server sürümleri aşağıdaki gibidir.
• Microsoft SQL Server 2014
• Microsoft SQL Server 2012
• Microsoft SQL Server 2008
• Microsoft SQL Server 2008 R2
• Microsoft SQL Server 2005

Backup Planı Oluşturma ve MSSQL Veritabanlarının Yedeklenmesi öncesinde aşağıdaki adımlarla yedekleme hesabı ve servis kullanıcısı oluşturunuz.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/325/49/acronis-baas-icin-servis-kullancs-ekleme

SQL Server backup plan oluşturma öncesinde "Agent Kurulumu" için aşağıdaki dökümantasyonu incelemenizi öneririz.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/331/49/mssql-server-icin-acronis-backup-agent-kurulumu

bc-baas.acronis.com adresine Yedekleme Hesabınızla erişim sağlayarak "Microsoft SQL" menüsünden ekran görüntüsünde belirtilen işlemleri takip ederek backup planı oluşturabilir, MSSQL veritabanı yedeğini " SQL Server 'in bulunduğu sunucuya ( Yedeklerin bir kopyası Cloud (Bulut Depolama'ya alınabilir ) alabilirsiniz.

Microsoft SQL veritabanı için aşağıdaki adımlarla "Cloud Storage (Bulut Depolama)" Yöntemi ile Backup (Yedek) alınabilirsiniz. 

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/332/49/mssql-veritaban-yedek-alma-backup

Bu dökümanda "Cloud Storage" Yöntemine alternatif olarak " Local Folders (Yerel Klasörler) " yöntemi örneklendirilmektedir. SQL veritabanı yedeklerinizi talebiniz halinde orjinal sunucudaki belirli bir klasöre veya ayrı bir partition 'a alabilirsiniz. Ayrıca Local Folder (Yerel Klasör)'a almış olduğunuz yedeklerin bir kopyasını (Backup Plan'ında aksi tanımlanmadığı sürece) DorukNet BaaS Gateway sunucusuna (Cloud Storage 'e) alabilirsiniz. 

bc-baas.acronis.com adresine Yedekleme Hesabınızla erişim sağlayarak "Microsoft SQL" menüsünden ekran görüntüsünde belirtilen işlemleri takip ederek backup planı oluşturabilir, MSSQL veritabanı yedeğini "Local Folders (Yerel Klasörler)" yöntemi ile SQL yedeklerinin bir kopyasını DorukNet BaaS Gateway'e alarak (Cloud Storage) alabilirsiniz. 

# Microsoft SQL Veritabanı Yedeklerinin Yerel Klasöre alınması

Acronis BaaS Paneline erişim sağladıktan sonra Microsoft SQL kategorisine tıklayınız.

Açılan sayfada SQL Sunucu adınıza tıklayınız.

Açılan sayfada "SQL Server" Instance Name bilgisini işaretleyiniz. Instance Name işaretlendiğinde SQL sunucusundaki tüm veritabanlarını yedekleme yapılabilir.

Instance Name işaretlendiğinde sağ alanda Backup (Yedekleme) , Restore (Kurtarma) , Overview (Genel Görünüm) , Activities (Etkinlikler) gibi menüler görüntülenecektir.

"Local Folders (Yerel Klasörler)" yöntemi ile Microsoft SQL sunucusundaki tüm verilerin yedeklenmesi için Backup (Yedekleme) seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada SQL sunucusu için oluşturmakta olduğunuz Backup Planı özellikleri için aşağıdaki adresten detaylı bilgi alabilirsiniz.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/327/49/backup-plan-oluturma

WHERE TO BACK UP (Yedekleme Yeri) alanından  Local folders (Yerel Klasör) seçilmelidir.

Local folders (Yerel Klasör) işaretleyiniz.

Browse (Gözat) " simgesine tıklayarak Yerel sunucunun (SQL Sunucusu) Acronis AnyData Engine ile alınacak yedeklerinin SQL sunucusundaki hangi partition ve dizine kopyalanacağını seçiniz.  Bu dökümantasyondaki senaryo gereği SQL veritabanı yedekleri " E " partition 'u içerisindeki " DB-Yedekleri " klasörünün içerisinde saklanmaktadır. Uygulama sırasında ilgili alanları sunucunuza göre düzenleyiniz.

*** Dipnot : Eğer Yedeklemenin bir kopyası Yerel Sunucuya (SQL Sunucusuna) , bir diğer kopyası ise Cloud Storage (Bulut Depolama) 'a yapılmasını istiyorsanız " (Yedeklemeleri bulut depolamaya kopyala)" seçeneğini de işaretleyebilirsiniz.

SQL Yedeklerinin yükleneceği Partition seçiniz.

Partition seçimi yapıldıktan daha sonra klasör seçiniz.  Yedeklerin yükleneceği partition ve dizin seçimi yapıldığında işlemi kayıt etmek için Done (Bitti) simgesine tıklayınız.

Yedeklerin yükleneceği partition ve dizin seçimi yapıldığında işlemi kayıt etmek için Done (Bitti) simgesine tıklayınız.

SCHEDULE (Zamanlama) : Bu aşama periyodik yedeklerin zamanlanmasının yapıldığı alandır.  İlgili alandaki seçenekler hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki adresi inceleyebilirsiniz.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/327/49/backup-plan-oluturma

İlgili alandan yedekleme şeması ile ilgili seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu dökümantasyonda değişen datalar değil doğrudan tüm veritabanı daima tam olarak yedeklenmesi örneklendirilmektedir. 

Backup scheme (Yedekleme şeması) alanından yedeklenen verilerin "incremental",   "Full" ya da  "Custom" yedek alınabilir.

Allways full (Herzaman tam) : Yedeklerin her zaman bütün olarak alınmasıdır. 

Weekly full, Daily incremental (Haftalık tam, günlük arttırımlı ) : Yedeklerin haftalık olarak full yedek alınması, günlük olarak değişen verilerin alınmasıdır.

Custom (Özel) : İlk iki seçenek ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa ya da spesifik bir zamanda tanımlama yapılması için bu seçenek kullanabilir.

Bu dökümantasyondaki senaryo gereği Backup Planı her gün çalışacak şekilde son 8 kopya tutması için örneklendirilmektedir. İhtiyaç halinde Backup Planınındaki zamanlamayı özelleştirebilirsiniz. Zamanlama ayarlarınız tanımlandığında " DONE (BİTTİ) " simgesine tıklayınız.

HOW LONG TO KEEP (Yedeklemeler Ne Kadar Süre Saklanır): Yedeklerin ne kadar süre saklanacağının belirlendiği alandır.  Açılan sayfadaki yedek saklama metodları aşağıdaki gibidir.

* By backup age (Yedekleme yaşına göre): yedeklerin saklanma süresidir (Ay, hafta olarak belirtilebilir ) , 

By Number of backups (Yedekleme sayısına göre) : Yedek saklama metodu olarak süre değil " sayı " ile sınırlandırılmasıdır. Örneğin son 10 adet yedeğin saklanması vb.

Keep backups indefinitely (Yedeklemeleri süresiz koru) : Yedeklerin hiçbir zaman silinmemesi ( Backup disk limiti aşım olana kadar ) özelliğidir. Eğer hangi yedeğin ne kadar süre ihtiyaç olduğu bilinmiyorsa seçilebilir ancak disk kullanımının kontrolsüz büyümesine neden olabileceği için önerilmemektedir.

İlgili alandaki seçenekler hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki adresi inceleyebilirsiniz.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/327/49/backup-plan-oluturma

Bu dökümantasyonda 8 kopya sayısı saklanması örneklendirilmektedir. İhtiyaç halinde HOW LONG TO KEEP (Yedeklemeler Ne Kadar Süre Saklanır) özelliklerindeki diğer yöntemleri kullanabilirsiniz.

By Number of backups (Yedekleme sayısına göre) seçiniz

Maksimum yedekleme sayısını seçiniz ve DONE (BİTTİ) simgesine tıklayınız.

ENCRYPTION (Şifreleme) :

Acronis AnyData Engine ile yedeklenmekte olan verileriniz için eğer şirketiniz yasal düzenlemelere tabiyse ya da yedeklenen verileriniz için ekstra güvenlik uygulamak istiyorsanız ENCRYPTION (Şifreleme) alanından yedeklerinizi şifrelenmiş olarak saklayabilirsiniz. 

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/327/49/backup-plan-oluturma

Bu dökümantasyondaki örnekte ENCRYPTION (Şifreleme) yapılmadan SQL yedeklemesi yapılmaktadır. İhtiyacınız halinde ilgili özelliği yukarıdaki Backup Planı oluşturma linkinden yararlanarak etkinleştirebilirsiniz.

Yapılan değişiklikleri kaydetmek için APPLY (Uygula) 'e tıklayınız. 

Oluşturmuş olduğunuz Backup Planına bu planı ayırt etmenizi sağlayacak herhangi bir isim vererek " OK (Tamam) " seçeneğine tıklayınız.

OK (Tamam) 'a tıkladıktan sonra aynı sayfada SQL için Local folders (Yerel Klasör) yöntemi ile oluşturulan Backup Planı " RUN NOW (Şimdi Çalıştır) " a tıklayarak oluşturulan Planı hemen çalıştırabilirsiniz.

 Local folders (Yerel Klasör) yöntemi ile alınan yedek işlemi başarıyla tamamlandığında ilgili alanda " Backup succeeded (Yedekleme Başarılı) "mesajı görüntülenecektir.

Acronis AnyData Engine ile yedeklenen Microsoft SQL Server sunucusunda ( bu dökümanda E:\DB-Yedekleri\   dizinine yedek alınmıştır ) alınan yedekler için .TIB,  .XML dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. Acronis BaaS servisi için restore işleminde herhangi bir hata vermemesi için ilgili dosya ve klasörler üzerinde herhangi bir değişiklik (isim değişikliği, izin, dosya silme, taşıma vb.) gerçekleştirmeyiniz.

 

(2 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
Resim Doğrulama 
 
Lütfen alttaki resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu özellik otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için uygulanmaktadır.