Bilgi Bankası: Acronis BaaS
SQL Veritabanının Yerel Klasörden Restore (Geri Yükleme) Edilmesi
Posted by Veri Merkezi Operasyonları(287) on 05 November 2015 09:53 AM

SQL Veritabanının Local Folders (Yerel Klasörden) Restore (Geri Yükleme) Edilmesi

Acronis Backup Agent kurulu Microsoft SQL sunucunuz için aşağıdaki adımlarla Backup Planı oluşturabilir ve mevcut MSSQL veritabanlarınızı yedekleyebilirsiniz.

Acronis AnyData Engine ile desteklenen Microsoft SQL Server sürümleri aşağıdaki gibidir.
• Microsoft SQL Server 2014
• Microsoft SQL Server 2012
• Microsoft SQL Server 2008
• Microsoft SQL Server 2008 R2
• Microsoft SQL Server 2005

Aşağıdaki adımlarla Microsoft SQL Server ve Acronis Backup Agent kurulu sunucunuzdaki Veritaban(lar)ınızı Cloud Storage'e yedekleyebilirsiniz.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/332/49/mssql-veritaban-yedek-alma-backup

Aşağıdaki adımlarla Microsoft SQL Server ve Acronis Backup Agent kurulu sunucunuzdaki Veritaban(lar)ınızı Local Folders (Yerel Klasöre) yedekleyebilirsiniz.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/343/49/sql-veritabannn-yerel-klasore-yedeklenmesi

Daha önceden Yerel Klasöre yedek almış olduğunuz MSSQL veritabanı yedeğinizi aşağıdaki adımlarla Restore yapılabilir.

Bu dökümanda Microsoft SQL Server Management Studio üzerinden herhangi bir Microsoft SQL veritabanın silinmesi ve Local Folders (Yerel Klasörlerden) geri kurtarılması örneklendirilmektedir.

SQL Server Management Studio üzerinde görüntüleyebileceğiniz (Acronis BaaS ile daha önceden yedeklenmiş olması gereklidir) herhangi bir veritabanının orjinal veritabanının üzerine ya da farklı bir isimli SQL veritabanına geri yüklemesi (Restore) yapılabilir.

Bu dökümantasyonda senaryo gereği yedeklenmiş bir veritabanı silinmiş olduğu varsayılmaktadır.

Veritabanı silme işlemi tamamlandığında Management Studio üzerinde bulunan diğer Microsoft SQL veritabanları aşağıdaki gibidir. Görüldüğü üzere dökümanda örneklendirilen "DorukCloud" isimli veritabanı sunucudan kaldırılmıştır.

İlgili veritabanının yedeklerini geri yüklemek için aynı isimle bir SQL veritabanı oluşturarak ilgili veritabanının üzerine yedekleri yükleyebileceğiniz gibi , restore sırasında yeni bir isimle farklı bir veritabanı oluşturarak, (daha önceden yedeklenmiş olan  "DorukCloud" isimli veritabanını) Acronis Backup ile alınan yedekleri farklı isimle bir veritabanı adınıza da geri yükleyebilirsiniz.

bc-baas.acronis.com adresine Yedekleme Hesabınızla erişim sağlayarak "Microsoft SQL" menüsünden ekran görüntüsünde belirtilen işlemleri  " Local Folders (Yerel Klasörler) " yöntemi ile SQL yedeklerinizi SQL Sunucunuza geri yükleyebilirsiniz.

Açılan sayfada SQL Server 'in Computer Name bilgisine tıklayınız. Eğer birden fazla SQL Server bulunuyorsa ilgili alanda görüntülenmektedir.

Açılan sayfada seçilen sunucunun " sql instance name " bilgisine tıklayınız.

Açılan sayfada Restore (Geri yükleme) yapmak istediğiniz MSSQL veritabanı adınızı işaretleyiniz.

Bu dökümantasyonda "DorukCloud" isimli veritabanı senaryo gereği silinmiştir. Bu nedenle aynı isimli veritabanının geri yüklenmesi örneklendirilmektedir. Talebiniz halinde tüm veritabanlarınızı ya da tek bir veritabanını aynı anda restore edebilirsiniz.

MSSQL veritabanı işaretlendiğinde sayfanın sağ kolonunda " Recovery (Kurtarma) " simgesine tıklayınız.

Açılan sayfada en üst alanda Backup location alanında ( Yerel Klasörler, Cloud veya Network folder ) gibi bilgiler verilmektedir. Backup Location (Yedekleme konumu) bilgisi eğer birden fazla yöntemle yedek alındıysa spesifik olarak Yedel Klasörden ya da Cloud Storage 'den vb. restore edilebilir.

Bu örnekte yedek alma ve geri yükleme işlemi " Local Folders (Yerel Klasörler) " üzerinden anlatılmaktadır. Eğer birden fazla yöntemle yedek aldıysanız talebiniz halinde alternatif diğer yöntemleri de ihtiyacınıza göre tercih edebilirsiniz.

İlgili ekranda bunun haricinde Acronis AnyData Engine ile alınan yedek sayısı belirtilmektedir. Eğer birden fazla yedek bulunuyorsa (Backup Planına ve How Long to Keep tercihine ve yedekleme hesabı disk kotasına göre sayı değişebilir ) Geri yüklemek istediğiniz veritabanının tarihini seçerek işlem yapabilirsiniz.

İlgili alandan "Delete all (Tümünü sil)" tıklayarak işaretlenen veritabanı için mevcut tüm yedekler silinebilir.

Recovery Database (Veritabanını Kurtar) 'e tıklayarak mevcut database geri yüklenebilir.

Recovery Database (Veritabanını Kurtar) 'e tıklandığında " instance (Örneğe) " veya " file (Dosya olarak) (.ldf & .mdf dosya) " olarak geri yükleme yapılabileceği belirtilmektedir.   Bu örnekte " Recover to an instance (Örneğe kurtar) " seçeneği ile doğrudan geri yükleme yapılmaktadır.

İhtiyacınız olan geri yükleme yalnızca SQL veritabanı dosyalarıysa ve geri yükleme ihtiyacınız bulunmuyorsa "Recover as files (Dosya olarak kurtar)" seçeneğiyle işlem yapabilirsiniz.

Açılan sayfada yedeklerin yükleneceği " sunucu (Target Machine "Hedef Makine") , SQL instance (Target SQL Server Instance "Hedef SQL Sunucu Örneği") veya Database adı seçilebilir.

Eğer Acronis AnyDataEngine üzerinde birden fazla sunucu ekli değilse ya da SQL Server üzerinde tek bir instance bulunuyorsa Target Machine (Hedef makine) ve Target SQL Server Instance (Hedef SQL Sunucu Örneği) alanlarında herhangi bir seçim yapılmamaktadır. 

Bu dökümantasyondaki senaryoda " DorukCloud " isimli bir MSSQL veritabanı , SQL sunucunuza aynı isimle bir veritabanı oluşturularak yedekten geri yüklenmektedir.

Açılan sayfada " Recover to (Şuraya Kurtar) " alanında Orjinal Database seçilmesi halinde yedekteki veritabanı, aynı isimdeki orjinal database üzerine geri  yüklenmektedir.  

İlgili menüden " new database (Yeni veritabanı) " seçmeniz halinde orjinal database ( bu örnekte "DorukCloud" isimli orjinal database Restore öncesinde silinmiştir) geri yükleme yapılabilmektedir. 

Recover to (Şuraya Kurtar) alanından ihtiyacınıza yönelik veritabanı ile ilgili ayarlarınızı yapabilirsiniz.  İlgili alandaki ayarların diğer detaylarını aşağıdaki adresten kontrol edebilirsiniz.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/335/49/mssql-veritaban-yedeklerinin-geri-yklenmesi-restore

Veritabanı ile ilgili ayarlar seçildiğinde "DONE (BİTTİ)" e tıklayarak işlemleri devam ettirebilirsiniz.

Acronis AnyData Engine üzerinde Target Machine, Target SQL Server Instance ve Restore edilecek Veritabanı ile ilgili yukarıdaki ayarlar yapılandırıldıysa geri yükleme işleminin başlatılması için " START RECOVERY (Kurtarmayı Başlat)" menüsüne tıklayınız.

Restore işlemi tamamlandığında Microsoft SQL Server Management Studio üzerinden "Databases" menüsü altında Restore edilen SQL veritabanını (DorukCloud) görüntüleyebilirsiniz.

START RECOVERY (Kurtarmayı Başlat) 'e tıkladığınızda restore işlemleminin ne durumda olduğunu ilgili veritabannını işaretleyerek " Activities (Etkinlikler) " menüsünden takip edebilirsiniz.

Geri yükleme (Kurtarma) başarılı olması halinde ilgili işlem loglarında bu bilgiyi teyid edebilirsiniz.

(1 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
Resim Doğrulama 
 
Lütfen alttaki resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu özellik otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için uygulanmaktadır.