Bilgi Bankası: Acronis BaaS
Exchange 2013'te E-Posta Hesabının Restore Edilmesi (Geri Yükleme)
Posted by Veri Merkezi Operasyonları(287) on 13 November 2015 05:27 PM

Acronis Backup ile Microsoft Exchange 2013 üzerinde alınan E-Posta Yedeklerinin Geri Yüklenmesi (Restore)

Acronis AnyData Engine ile aşağıdaki adımlarla Microsoft Exchange MailBox Database yedeklerinizin geri yüklenmesi (Restore) yapılabilir.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/347/49/exchange-mailbox-database-yedeklerinin-geri-yklenmesi-restore

Mailbox veritabanının restore işlemi sonrasında aşağıdaki adımlarla belirli bir mail hesabının içerisindeki tüm e-posta içeriklerini ya da belirli bir klasörü, Restore sırasında belirleyeceğiniz herhangi bir e-posta adresine geri yükleyebilirsiniz.

Bu dökümantasyonda Acronis Backup ile Restore edilmiş bir Mailbox veritabanı içerisindeki e-posta adreslerini listeleyerek, ilgili veritabanı içerisinde var olan herhangi bir e-posta adresinin tüm e-postalarını (Gelen, Giden, Çöp Kutusu vb.) restore sırasında tarafınızdan belirlenen spesifik bir mail adresine geri yüklenecektir.

Alternatif olarak "Exchange Management Shell" komutları kullanılarak yedeklenen e-posta adresinin belirli bir klasörü (Örneğin yalnızca "Sent") restore edilebilir.  İhtiyacınıza göre tüm e-postaları ya da belirli bir klasördeki e-postaları dökümanı takip ederek mevcut yedeklerden geri kurtarabilirsiniz.

Bu dökümantasyonda " Orjinal Hesap " isimli bir e-posta adresi Exchange sunucusundan silinerek Restore edilmiş Mailbox database'den yedek tarihinde var olan tüm e-postaları geri getirilecektir.

İşlem yapılacak E-Posta Hesabı aşağıdaki gibidir.

Exchange sunucusundaki var olan (Restore öncesinde) Mailbox veritabanı aşağıdaki gibidir.

Exchange sunucusundaki " Orjinal Hesap " isimli mail adresinin Restore öncesinde var olan e-posta içerikleri aşağıdaki gibidir.

Senaryo gereği Exchange sunucusunda var olan "Orjinal Hesap" isimli mail adresinin silindiğini varsayıyoruz.

İlgili e-posta Exchange sunucusunda tekrar oluşturulduğunda içerisindeki tüm e-postaların silindiğini görebilirsiniz.

E-Posta adresinin yeniden oluşturulması sonrasıda OWA üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir. Görüldüğü üzere tüm e-postalar silinmiştir.

Aşağıdaki adımlarla Acronis AnyData Engine sayfasına (bc-baas.acronis.com) Yedekleme Hesabınızı kullanarak erişim sağlayınız ve var olan Exchange Server yedeklerinizden Restore (Geri Yükleme) işlemini başlatınız.  

Restore işlemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

http://destek.doruk.net.tr/index.php?/Knowledgebase/Article/View/347/49/exchange-mailbox-database-yedeklerinin-geri-yklenmesi-restore

 "Microsoft Exchange" menüsünden ekran görüntüsünde belirtilen işlemleri takip ederek Mailbox Veritabanı Restore (Geri Yükleme) işlemlerini tamamlayınız.

Açılan sayfada Exchange Sunucu adınıza tıklayınız.

Açılan sayfada Microsoft Exchange üzerinde var olan Mailbox Veritaban(lar)ını görüntüleyebilir ve sol alandan işaretleyerek Restore (Geri Yükleme) edebilirsiniz.

İlgili sayfada Exchange Mailbox database adınız işaretlendiğinde sağ alanda " Recovery (Kurtarma) " menüsü üzerinden ekran görüntüsündeki adımlarla Restore (Geri yükleme) edilebilmektedir.

Açılan sayfada Exchange Server'iniz için mevcut yedekleme adedini , backup lokasyonunu ( Yerel Klasör, Cloud Storage veya Network Folder vb.) seçebilir ve Restore işlemini " Recover Exchange Data (Exchange Verilerini Kurtar) " menüsüne tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Restore işlemi instance veya file (dosya olarak) olarak yapılabilmektedir.  Bu dökümantasyonda mevcut Exchange Database 'sini , farklı isimle Restore edileceği için "Recover to an instance (Örneğe kurtar) " yöntemi restore yapılmaktadır. Exchange Server 'e restore edilen yeni database'yi manuel olarak mount etmek isterseniz "Recover as files (Dosya olarak kurtar)" olarak da yedek restore edilebilir.

Bu dökümantasyonda "Recover to an instance (Örneğe Kurtar)" yöntemi ile işlem örneklendirilmektedir.

Açılan sayfada "Exchange Server" ve Orjinal Exchange Mailbox Database görülmektedir.   Orjinal Database yerine farklı bir database belirlemek için "Recover to original database (Orjinal Veritabanına Kurtar)" simgesine tıklayınız.

Bu dökümantasyonda Orjinal Database'nin üzerine geri yükleme yapılmamaktadır. Bu nedenle Yeni bir database oluşturarak içerisinden " Orjinal Hesap " isimli örnek bir mail hesabı yedeğinin geri yüklenmesi örneklendirilmektedir.

Recover to alanından seçim yapılarak Yeni Database oluşturulabilmektedir.  Orjinal Database üzerine Restore yapılmayacaksa "mutlaka" "New database (Yeni Veritabanı)" seçilmelidir.

"Database path (Veritabanı yolu) " ve "Log path (Günlük yolu) " dizinlerini yeni database için ayrı bir alanda kullanabilirsiniz.

Açılan sayfada "New database (Yeni veritabanı) " seçiniz. Veritabanı ismi ve path 'leri seçildiğinde " DONE (BİTTİ) " simgesine tıklayınız.

"DONE (Bitti)" simgesine tıkladığınızda Restore (Geri yükleme) işleminin başlaması için " START RECOVERY (Kurtarmaya Başlat)" e tıklayınız.

"PROCEED (Devam) " e tıklayarak Restore (Geri Yükleme) işlemini başlatınız.

Exchange Server için başlatılan Restore (Geri Yükleme) işlemi için geri yüklemenin ilerleme durumu veya sonucunu " Activities (Etkinlikler) " menüsünden izleyebilirsiniz.

 

Restore (Geri Yükleme) işlemi başarılı olarak yapıldığında Activities (Etkinlikler) 'teki ekran görüntüsü ve Log dosyası aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Restore sonrasında Microsoft Exchange sunucunuza Acronis AnyData Engine tarafından oluşturulan ve mount edilen (Yedek için kullanmak üzere) Mailbox veritabanını kontrol ediniz.

 Exchange Sunucunuzda "Exchange Management Shell" kullanılarak geri yükleme yapılacak E-Posta hesabının şu an var olan itemlerini görüntüleyebilirsiniz.

# Buradaki komutlarda "Orjinal Hesap" geri yükleme yapılacak mail adresinizin adını temsil etmektedir.

Get-MailboxStatistics "Orjinal Hesap"

 

 Görüldüğü üzere "Orjinal Hesap" isimli e-posta adresi için şu an "Item Count" 2 olarak görülmektedir.

Bu komut sonrasında sunucunuza ait Restore edilen mailbox database adını ve ilgili mailbox database içerisinde var olan hesaplar içindeki Yedeklerin geri yükleneceği "E-Posta Adınızı" tanımlayınız.

Get-MailboxStatistics -Database RestoreMailDB | where displayname -eq "Orjinal Hesap"

 Görüldüğü üzere Restore edilen Mailbox Database ierisindeki " Item Count" sayısı diğerinden farklıdır. Restore sonrasında buradaki verileri mail kutusunda görüntüleyebileceksiniz.

Bu komut sonrasında Exchange Management Shell üzerinden aşağıdaki komutu uyguladığınızda Target Mailbox (Hedef E-Posta) içerisine, yedek için oluşturulan Mailbox Database içerisindeki (Orjinal E-Posta Hesabı için) tüm e-posta içerikleri geri yükleyecektir. 

New-MailboxRestoreRequest -SourceDatabase RestoreMailDB -SourceStoreMailbox "Orjinal Hesap" -TargetMailbox Orjinal.Hesap -AllowLegacyDNMismatch

Bu komut sonrasında e-posta içeriklerine bağlı olarak işlem süresi değişebilir.

Burada uygulanan haricinde farklı yöntemlerle de Restore yapılabilmektedir. Örneğin e-posta adresi hedef mail adresinde spesifik bir klasöre (Örneğin "Restore" vb.) geri yükleme yapılabilir ya da tüm e-posta yerine belirli bir klasör ve alt klasördeki e-postalar geri yüklenebilir. " New-MailboxRestoreRequest " komutunun diğer kullanım örnekleri için aşağıdaki adresleri kontrol edebilirsiniz.

https://technet.microsoft.com/tr-tr/library/ee332351(v=exchg.150).aspx
http://blogs.technet.com/b/deividfoggi/archive/2012/11/21/recover-mailbox-exchange-2013-rtm.aspx
http://exchangeserverpro.com/restoring-mailbox-exchange-server-2013-recovery-database/

İşlemlerin devam edip etmediğini görmek için aşağıdaki komutu uygulayınız. "StatusDetail" kolonunda " Completed " görüntüleniyorsa Restore işlemleriniz tamamlanmıştır.

Get-MailboxRestoreRequest | Get-MailboxRestoreRequestStatistics

Bu komut sonrasında Restore edilen e-posta hesabı için mail adresi içerisindeki e-postaları kontrol ediniz.

İlgili hesap için Restore (Geri yükleme) işlemi tamamlandığında Exchange sunucunuza mount durumda olan MailBox database'yi önce "dismount" duruma getirerek sunucunuzdan kaldırabilirsiniz.

Yes 'e tıklayarak "Dismount" işlemini onaylayınız.

İlgili mailbox database dismount durumda görüldüğünde silmek için ekran görüntüsündeki ikon'a tıklayarak Exchange sunucunuzdan kaldırınız.

Restore Mailbox veritabanını silmek için " Yes " simgesine tıklayınız.

(1 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
Resim Doğrulama 
 
Lütfen alttaki resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu özellik otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için uygulanmaktadır.