RSS Feed
Bilgi Bankası : Türk Telekom 25. Port Engelleme (587'ye Geçiş) > Microsoft Outlook Yapılandırmaları (Port 587)
Microsoft Outlook 2007 (Eng ,Tr) Tools (Araçlar) sekmesi içerisinden Account Settings(Hesap Ayarları)’e geçilir. Burada yer alan hesabınız mouse yardımı ile seçilir ve Change(Değiştir) butonu tıklanır. Daha sonra karşınıza çıkan hesap özellikleri penceresinde More Settings(Diğer Ayarlar) butonu tıklanır. Son olarak bu yeni pencerede; Advanced(Gelişmiş) sekmesine geçilir ve Outgoing Server(Giden Sunucusu) karşısındaki alana 587 yazılıp, OK(Tamam) tıklanarak pencereler teker teker kapatılır.
Microsoft Outlook 2003 (Tr, Eng) Araçlar(Tools) menüsü içeresinden E-posta Hesapları(E-mail Accounts) tıklanır. Açılan E-Posta Hesapları penceresinde Var olan E-posta hesabını görütüle veya değiştir (View or change existing e-mail accounts) seçeneği seçilerek İleri(Next) tıklanır. Açılan pencerede ilgili hesap seçilerek Değişitir (Change) tıklanır. Hesap özelliklerinizin yazılı olduğu bu pencerede Diğer Ayarlar (More Settings) tıklanır. Son olarak bu pencerede; Advanced(Gelişmiş) sekmesine geçilir ve Outgoing Server(Giden Sunucusu) karşısındaki alana 587 yazılıp, OK(Tamam) tıklanarak pencerele...
Microsoft Outlook Express (Eng ,Tr) Tools(Araçlar) menüsü içerisinden Accounts (Hesaplar) tıklanır. Açılan pencerede Mail (E-posta) sekmesine geçildikten sonra; ilgili e-posta hesabı seçilerek Properties(Özellikler) tıklanır. Son olarak bu pencerede Advanced (Gelişmiş) sekmesine geçilerek; Outgoing Mail(Giden Posta) karşısındaki alana 587 yazılıp, OK(Tamam) tıklanarak pencereler teker teker kapatılır.